Skip to main content

Süvavõltsingud - ET

Description

Internet on täis reaalsust moonutavaid süvavõltsingud ehk tehisintellekti poolt manipuleeritud meediasisu. Süvavõltsingud mõjutavad seda, kuidas me teatud sündmusi või avaldusi tajume, ning tekitavad väärarusaamade kaudu kunstlikult pingeid. Süvavõltsingute tehnikat kasutades on juba toime pandud ka kuritegusid. Kuna neid levitatakse internetis, mis katab kogu maailma, tekitab see probleeme kohalikele, riiklikele ja riigiülestele õigussüsteemidele. Seetõttu peab Euroopa Liit nende vastu midagi ette võtma. .

Tags

Related media