Skip to main content

Deepfakematerial - SV

Description

Deepfakematerial (material som manipulerats med artificiell intelligens) översvämmar internet och håller på att förändra folks verklighetsuppfattning. De påverkar hur vissa händelser eller uttalanden uppfattas och skapar oro genom att fabricera missuppfattningar. Den här tekniken har redan använts till att begå brott. Eftersom webben är världsomspännande skapar detta problem för lokala, nationella och överstatliga rättssystem. Därför krävs också åtgärder på EU-nivå.

Related links

Részletek

Esemény dátuma2022. 02. 28.
Reference:EPBL2102202201SVA
Copyright:© European Union
copyrightYear:2022

Tags