Daphne Caruana Galizia-prisen for journalistik

Leírás

Den 3. maj, på verdensdagen for pressefrihed, lancerede Europa-Parlamentet officielt den anden udgave af Daphne Caruana Galizia-prisen for journalistik. Prisen blev oprettet i 2019 og har til formål at anerkende fremragende og dybdegående journalistisk arbejde om emner, der enten er relevante for Den Europæiske Union som helhed eller for nogle af dens medlemsstater. Prisen er med til at promovere EU's principper og værdier, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Related media