Ο ρόλος των μικρών αγροκτημάτων στο σύστημα τροφίμων της ΕΕ – ελληνικά

Leírás

Οι περισσότεροι γεωργοί στον κόσμο δραστηριοποιούνται στη γεωργία μικρής κλίμακας.