Конференция за бъдещето на Европа

Leírás

Конференцията за бъдещето на Европа представлява поредица от дебати, които ще дадат възможност на хората от целия Европейски съюз да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето на общото ни бъдеще. Конференцията е първа по рода си: като важно общоевропейско упражнение на принципите на демокрацията, тя осигурява публичен форум за открит, приобщаващ и прозрачен дебат с гражданите за ключовите приоритети и предизвикателства. Целта на конференцията е да се чуе по-силно гласът на европейците за това какво прави Европейският съюз и как работи за тях.