Skip to main content

Конференция за бъдещето на Европа

Description

Конференцията за бъдещето на Европа представлява поредица от дебати, които ще дадат възможност на хората от целия Европейски съюз да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето на общото ни бъдеще. Конференцията е първа по рода си: като важно общоевропейско упражнение на принципите на демокрацията, тя осигурява публичен форум за открит, приобщаващ и прозрачен дебат с гражданите за ключовите приоритети и предизвикателства. Целта на конференцията е да се чуе по-силно гласът на европейците за това какво прави Европейският съюз и как работи за тях.

Related links

Részletek

Esemény dátuma2021. 05. 09.
Reference:EPCOFE0905202101BGA
Copyright:© European Union
copyrightYear:2021

Tags