Nulta tolerancija genitalnog sakaćenja žena

Event date: 25/01/2018

Acquisition options

Transcript:

Rezolucija Europskog parlamenta poziva na nultu toleranciju genitalnog sakaćenja žena koje pogađa 140 milijuna žena diljem svijeta te otprilike 500.000 žena samo u EU.