Skip to content

Žene u politici: Međunarodni dan žena 2019.

Datum događanja: 04/03/2019

Način preuzimanja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena 2019., Parlament stavlja naglasak na žene u politici. Parlament želi naglasiti ogroman doprinos koji žene daju u politici na europskoj i nacionalnoj razini te povećati prisutnost žena na visokim menadžerskim funkcijama. Posebice poziva žene na glasanje i kandidaturu na sljedećim europskim izborima.