Wifi4EU

Event date: 23/01/2018

Acquisition options

Transcript:

WiFi4EU je inicijativa EU-a koja će vam pomoći da ostanete povezani, neopterećeni reklamama i sigurni bilo gdje u Europi. Lokalne vlasti u državama članicama EU-a mogu se javiti za financiranje pokretanja središnjih i žarišnih internetskih točaka.