Skip to content

Što je višegodišnji financijski okvir ili VFO?

Datum događanja: 24/09/2020

Način preuzimanja

VFO je dugoročni proračun EU-a i predviđa ulaganja u politike za jačanje budućnosti Europe. Korist donosi regijama, gradovima, poljoprivrednicima, sveučilištima, poduzećima i građanima. Parlament ima ključnu ulogu u odlučivanju o proračunu.