Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre mladých poľnohospodárov

Datum događanja: 02/03/2019

Način preuzimanja:

Poľnohospodárstvo má zásadný význam pre zabezpečenie dodávok potravín a starostlivosť o životné prostredie. Keďže len 6 % poľnohospodárov EÚ je mladších než 35 rokov a viac než polovica je vo veku nad 55 rokov, toto odvetvie potrebuje pomoc, aby sa pripravilo na budúcnosť.