Nagrada Saharov za 2017. godinu je dodijeljena demokratskoj oporbi Venezuele