Skip to main content

Tehnološki pametna poljoprivreda za prehranu sve brojnije svjetske populacije

Description

U preciznoj poljoprivredi upotrebljavaju se sateliti, roboti i internet stvari kako bi se povećao prinos, uz uporabu manje resursa i smanjenje otpada, i kako bi se mogla prehraniti sve brojnija svjetska populacija.