Što nova uredba EU o zaštiti podataka znači za poduzeća, inovatore i Europljane?

Opis

Od pametnih telefona do pametnih gradova - povezani objekti generiraju sve više podataka. Europski parlament želi osloboditi njihov potencijal. Podaci su ključni za inovacije u područjima kao što su tehnologija, zdravstvo, transport i poljoprivreda. Zastupnici Europskog parlamenta zabrinuti su da previše tih podataka ostaje neiskorišteno ili u rukama tehnoloških divova. Pozivaju na nova pravila koja će pomoći manjim tvrtkama i javnim agencijama da isporuče bolje proizvode i usluge. Zakon o podacima stvorit će okvir za ekonomiju sutrašnjice.