Što ja dobivam od EU-a?

Opis

Dobivam sigurniju hranu i proizvode. Dobivam čišći zrak i vodu. Mogu živjeti i raditi gdje god želim. Mogu zvati doma po domaćim cijenama bez obzira gdje se nalazim u EU-u. Mogu plaćati jednom valutom u 19 različitih zemalja. To su samo neke stvari koje dobivam od EU-a.

Related media