Skip to main content

Parlament poziva na hitnu potporu za kreativni sektor

Description

Iako su određena sredstva EU-a pružena kreativnom sektoru putem fleksibilnijih pravila o državnoj potpori i programa Kreativna Europa, ne postoji plan oporavka EU-a posvećen kulturi. Zastupnici zahtijevaju izravniju potporu kulturnom sektoru i dodatna sredstva za umjetnost u dugoročnom proračunu.