Skip to main content

LIFE: u srcu klimatskih aktivnosti

Description

Zaštita okoliša i bioraznolikosti tijekom provedbe klimatskih aktivnosti i razvoja održivog gospodarstva, to je uloga programa LIFE! Program pomaže financiranju aktivnosti za prirodu i energetiku u EU-u i šire.

Pojedinosti

Datum događanja21. 04. 2021.
Reference:N01AFPS210416LIFE