Skip to main content

Financiranje proračuna EU-a: "Vraćanje socijalne i fiskalne pravde"

Description

Parlament želi da proračun EU-a postane manje ovisan o nacionalnim doprinosima. Nova takozvana "vlastita sredstva" ključan su korak za EU kako bi se financirali neophodni programi poput plana oporavka "NextGenerationEU".