Skip to main content

Olakšava postizanje konsenzusa, traži kompromise i dogovara sastanke: predsjednik Europskoga vijeća

Description

Predsjednik potiče rad Europskoga vijeća, osigurava kontinuitet te pomaže s postizanjem kohezije i konsenzusa, ali i predstavlja EU na međunarodnim sastancima.