Olakšava postizanje konsenzusa, traži kompromise i dogovara sastanke: predsjednik Europskoga vijeća