Skip to main content

Direktiva o energetskoj učinkovitosti: "Moramo biti ambiciozniji."

Description

Parlament ažurira pravila o energetskoj učinkovitosti kako bi se osiguralo postizanje ciljeva EU-a u pogledu nulte stope emisije stakleničkih plinova do 2050. Nova Direktiva o energetskoj učinkovitosti usmjerena je na energetski intenzivne sektore poput teške industrije i podatkovnih centara. Direktivom će se također potaknuti tijela lokalne vlasti da budu primjer ostalima i da osiguraju da su javne zgrade poput škola i bolnica pravilno izolirane. Nedavnim projektom u glavnom gradu Slovenije, Ljubljani, pokazalo se u kojem smjeru treba ići.

Related media