Skip to main content

Borba protiv hakera: Europski parlament odobrava mjere za suzbijanje kiberkriminaliteta

Description

Zastupnici su izjavili da je zaustavljanje napada ucjenjivačkih softvera najveći prioritet kada su odobrili stroga, nova pravila za kibersigurnost. Građanke i građani EU-a, poduzeća i vlade suočeni su sa sve većim prijetnjama od strane hakera i počinitelja kiberkriminaliteta. Europski je parlament odobrio usklađeni sustav u okviru NIS2 direktive EU-a kako bi se zaštitila naša privatnost i financijska sredstva te osiguralo sigurnije internetsko okruženje.