Skip to main content

Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu 10 000 službenika

Description

Parlament namjerava povećati kapacitet agencije koja nadzire vanjske granice EU-a. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu imat će 10 000 službenika do 2027., uključujući i skupinu za brzi odgovor u slučaju nužde.

Pojedinosti

Datum događanja11. 04. 2019.
Reference:N01PUB190411COAST