Skip to content

Migracija: sada je vrijeme za djelovanje

Datum događanja: 23/12/2014

Način preuzimanja

Zastupnik Claude Moraes odgovara na pitanja stručnjaka o rezoluciji o zajedničkome pristupu za rješavanje brojnih pitanja povezanih s azilom i imigracijom.