Skip to content

Kriza u Ukrajini: Hoće li prebacivanje krivnje onemogućiti trajno primirje?

Datum događanja: 18/09/2014

Način preuzimanja

Mrežni komentatori pridružuju se našim stručnjacima u Bruxellesu, Moskvi i Kijevu u žustroj raspravi o uzrocima sukoba, sankcijama i mogućim dugoročnim rješenjima.