Skip to content

Palčevi gore za trgovinu s Kanadom bez prepreka

Datum događanja: 15/02/2017

Način preuzimanja

Europski parlament je odobrio povijesni Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA), uklanjajući jednu od posljednjih prepreka. Nakon sedam godina stvaranja, sporazum će ublažiti trgovinske barijere između Kanade i EU-a, a još ga moraju ratificirati nacionalni parlamenti.