Skip to content

Ето какво прави Европа за пчеларите

Datum događanja: 07/03/2019

Način preuzimanja:

Пчелите са малки, но те играят голяма роля за производството на храни, тъй като опрашват 80% от нашите култури и диви растения. Ето защо, в допълнение към производството на вкусен мед, пчеларите в ЕС, които са приблизително 600 000 души, са важни пазители на нашата околна среда и гаранти на снабдяването с храни.