Fond solidarnosti Europske unije

Event date: 10/01/2018

Acquisition options

Transcript:

Fond solidarnosti Europske unije osnovan je 2002. kao odgovor na velike prirodne katastrofe kao što su šumski požari, poplave i potresi. Odgovorio je na 76 katastrofa u 24 europske države sa skoro 5 milijardi pomoći.