Skip to content

Rješavanje demografskih izazova EU-a

Datum događanja: 20/04/2021

Način preuzimanja

EU je izložen dubokim i dugotrajnim demografskim promjenama. Stanovništvo je sve starije, natalitet pada, a ruralna se područja sve više napuštaju. U međuvremenu veliki europski gradovi i dalje rastu jer se ljudi sele u bogatije regije u potrazi za poslom. Pandemija je djelomično utjecala da se ljudi počnu vraćati u ruralna područja, no što EU može učiniti u pogledu takvog demografskog nesklada? Parlament želi Demografski plan