Skip to content

U studiji se ispituje utjecaj e-demokracije na građane EU-a i donositelje odluka

Datum događanja: 21/06/2019

Način preuzimanja

Uređaji poput tableta i pametnih telefona povezuju građane s europskim donositeljima odluka putem digitalne demokracije, izgrađujući povjerenje u EU i poboljšavajući demokratske procese. Saznajte kako Vijeće Europskog parlamenta STOA uči iz ove internetske transformacije kako koristiti digitalne alate u donošenju odluka.