Skip to content

Smanjivanje prijetnje džihadističkoga terorizma u Europi

Datum događanja: 16/02/2015

Način preuzimanja

Stručnjaci i države EU-a traže evidenciju podataka o putnicima na razini EU-a, no zastupnici su podijeljeni. Bi li takav sustav ugrozio privatnost podataka? EPTV istražuje.