Skip to content

Pretraži

Filtriraj prema Upotrijebite ključne riječi za pretraživanje sadržaja na određenu temu

  Datum Upotrijebite vremenski raspon za filtriranje rezultata prema datumu događanja
  audios
  Natrag

  Natrag

  Zvučni zapisi (14362)

  Zvučni zapisi
  Audio. Duration: 05:3105:31

  Anna lernt eine neue Sprache

  Audio snimke vijesti  -  26-09-2020
  Zvučni zapisi
  Audio. Duration: 05:0905:09

  Ana se uči novega jezika

  Audio snimke vijesti  -  26-09-2020
  Zvučni zapisi
  Audio. Duration: 05:3905:39

  Anna oppii uuden kielen

  Audio snimke vijesti  -  26-09-2020
  Zvučni zapisi
  Audio. Duration: 05:5705:57

  Anna új nyelvet tanul

  Audio snimke vijesti  -  26-09-2020
  Zvučni zapisi
  Audio. Duration: 06:0806:08

  Ana uči novi jezik

  Audio snimke vijesti  -  26-09-2020
  Zvučni zapisi
  Audio. Duration: 05:1005:10

  Anna lär sig ett nytt språk

  Audio snimke vijesti  -  26-09-2020
  Zvučni zapisi
  Audio. Duration: 05:0905:09

  Anna impara una nuova lingua

  Audio snimke vijesti  -  26-09-2020
  Zvučni zapisi
  Audio. Duration: 06:1306:13

  Anna mācās jaunu valodu

  Audio snimke vijesti  -  26-09-2020
  Zvučni zapisi
  Audio. Duration: 11:0411:04

  Il-Parlament Ewropew, il-waqgħa tal-Ħajt ta' Berlin u r-riunifikazzjoni...

  Audio snimke vijesti  -  25-09-2020
  Zvučni zapisi
  Audio. Duration: 10:4310:43

  Il Parlamento europeo, la caduta del muro di Berlino e la riunificazione tedesca

  Audio snimke vijesti  -  25-09-2020
  Zvučni zapisi
  Audio. Duration: 09:2309:23

  Parlaimint na hEorpa, titim Bhalla Bheirlín agus athaontú na Gearmáine

  Audio snimke vijesti  -  25-09-2020