Skip to content

RoboLaw: reguliranje robotike

Datum događanja: 07/02/2017

Način preuzimanja

Koja prava bi trebao imati robot? Polo Sant'Anna Valdera je jedan od vodećih centara za robotiku. S tehnološkim napretkom, njegovi zaposlenici ovo pitanje smatraju sve važnijim. Inovacije otvaraju nova pravna i etička pitanja. Europski parlament želi ta pitanja riješiti kako bi robotika mogla napredovati u 2017.