Skip to content

KVALITETA ŽIVOTA. TEŽIMO BOLJEM.

Datum događanja: 24/01/2014

Način preuzimanja

Svi smo čuli za Europski parlament. Ali kakav utjecaj ta institucija ZAPRAVO ima na naš svakodnevni život? Ovaj kratki video objašnjava neke od inicijativa koje Europski parlament poduzima za poboljšanje kvalitete naših života.