Skip to content

Kočenje automobilskih emisija

Datum događanja: 19/04/2018

Način preuzimanja

Nakon automobilskog skandala s emisijama, Parlament mijenja pravila za homologaciju i testove nadzora nad tržištem. To znači da potrošači mogu imati povjerenja da automobili koje kupuju udovoljavaju ekološkim i sigurnosnim standardima.