Skip to content

Zaštita proizvođača hrane od nepoštenih trgovačkih praksi

Datum događanja: 12/03/2019

Način preuzimanja

Mali proizvođači u lancu opskrbe hranom moraju biti bolje zaštićeni od nepoštenih trgovačkih praksi većih trgovačkih partnera. Zastupnici u Europskom parlamentu žele osnažiti ugovorna prava poljoprivrednika u EU-u tako što će na crnu listu staviti prakse protivne dobroj vjeri i poštenom postupanju.