Skip to content

Odbor odobrava dogovor o autorskim pravima

Datum događanja: 25/02/2019

Način preuzimanja

Pregovarači u Parlamentu postigli su sporazum s vladama EU-a o novim pravilima o autorskim pravima na internetu. Tim se dogovorom, koji je odobrio Odbor za pravna pitanja, štiti sloboda mišljenja na internetu, uključujući memove, a istovremeno se osigurava da umjetnici i novinski izdavači budu pravedno plaćeni za njihov rad.