Skip to content

Parlament ne može prihvatiti plan za dugoročni proračun EU-a u ovom obliku

Datum događanja: 29/07/2020

Način preuzimanja