Skip to content

Parlament poziva na hitnu potporu za kreativni sektor

Datum događanja: 17/09/2020

Način preuzimanja

Iako su određena sredstva EU-a pružena kreativnom sektoru putem fleksibilnijih pravila o državnoj potpori i programa Kreativna Europa, ne postoji plan oporavka EU-a posvećen kulturi. Zastupnici zahtijevaju izravniju potporu kulturnom sektoru i dodatna sredstva za umjetnost u dugoročnom proračunu.