Skip to content

Podmazivanje stroja za zapošljavanje mladih u Europi

Datum događanja: 21/07/2014

Način preuzimanja

Sadašnji stroj za zapošljavanje mlade je Europljane ostavio na cjedilu, ali EU se nada da će nova oruđa okrenuti trend.