Skip to content

Zastupnici zahtijevaju akciju kako bi se zaustavila isključenost Roma

Datum događanja: 17/09/2020

Način preuzimanja

Romi su najveća europska manjina s oko 6 milijuna u EU-u. Europski parlament želi učiniti više kako bi osigurao da njihova temeljna prava budu zaštićena te da imaju pristup pristojnom obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju.