Skip to content

Održavanje kontakta – jeftinije, sigurnije, brže

Datum događanja: 08/11/2018

Način preuzimanja

Parlament ažurira propise na tržištu telekomunikacijskih usluga. Zastupnici žele nastaviti smanjivati cijenu poziva unutar EU-a, potaknuti telefonske kompanije da više ulažu u infrastrukturu i poboljšati povezanost diljem Europe.