Trgovanje ljudima

Datum događanja: 23/01/2018

Način preuzimanja

Trgovanje ljudima je prisilno iskorištavanje osoba protiv njihove volje. Ne samo da je to jedan od najbrže rastućih kriminala na svijetu, već je između 2013. i 2014. godine bilo registrirano 15.846 žrtava u EU, a 71 % njih su bile žene i djevojke. Uz aktualnu migracijsku krizu, Parlament nastavlja pridavati prioritet borbi protiv trgovanja ljudima.