Skip to content

Kako možemo spriječiti radikalizaciju?

Datum događanja: 23/11/2015

Način preuzimanja

U razgovoru snimljenome prije napada u Parizu, francuska zastupnica Rachida Dati govori o tome što bi Europa trebala poduzeti da spriječi terorističke organizacije u radikalizaciji i vrbovanju njezinih građana.