Sloboda kretanja radnika

Event date: 09/01/2018

Acquisition options

Transcript:

Sloboda kretanja, jedno od temeljnih načela EU-a, ljudima daje pravo na život i rad bilo gdje u EU.