Skip to content

Europska kampanja protiv neprijavljenoga rada

Datum događanja: 02/02/2016

Način preuzimanja

Može li nova platforma za koordinaciju na razini EU-a pomoći državama članicama da se uhvate ukoštac s nelojalnom konkurencijom i radnicima zatočenim u svijetu neprijavljenoga rada?