Sigurnosna pravila u EU

Datum događanja: 23/01/2018

Način preuzimanja

Europski građani moraju imati pristup sigurnoj hrani, lijekovima, igračkama i internetskom sadržaju. Sigurnosna politika Europske unije seže od jasnog i preciznog označavanja i sigurnosnih uputa do zaštite od štetnog internetskog sadržaja.