Skip to content

Delegacije Europskoga parlamenta, tijela globalnoga dosega

Datum događanja: 17/05/2016

Način preuzimanja

Kriteriji za pristupanje EU-u, rješavanje sukoba, gospodarske veze... Delegacije zastupnika bave se tim i mnogim drugim temama kad se sastaju sa svojim kolegama iz cijeloga svijeta.