Skip to content

Diversificirana i sigurna europska energija

Datum događanja: 07/07/2020

Način preuzimanja

Europska opskrba energijom treba biti sigurna, raznolika, ali i zelena. Zbog toga Parlament želi ažurirati smjernice za financiranje transeuropske energetske mreže, koje bi odgovarale klimatskim ciljevima EU-a, u skladu sa zelenim planom, a istodobno osiguravajući da nijedna regija ne bude izostavljena.