Skip to content

Zaštita podataka: praćenje koronavirusa, ne vas

Datum događanja: 06/05/2020

Način preuzimanja

Kako bi mogle pratiti razvoj i širenje bolesti COVID-19, nacionalne vlade istražuju potencijal aplikacija za praćenje koronavirusa. Zastupnici u Odboru Europskog parlamenta za građanske slobode podržavaju napore EU-a kako bi se osiguralo da zbog uvođenja takvih aplikacija ne dolazi do kršenja temeljnih europskih prava, poput zaštite podataka i privatnosti.