Kaznenopravne sankcije za nove lijekove

Datum događanja: 23/10/2017

Način preuzimanja

Europski parlament želi nove psihoaktivne tvari staviti pod okrilje zakona. Sustav ranog upozoravanja će omogućiti bržu procjenu i zabranu tvari za koje se sumnja da su štetne.