Slijedi: Nagrada Saharov, e-privatnost, dokumenti o Monsantu i ostalo

Datum događanja: 06/10/2017

Način preuzimanja

Zastupnici trebaju donijeti odluku o tri glavne nominacije za ovogodišnju Nagradu Saharov za slobodu mišljenja. Na rasporedu su također proširena pravila o e-privatnosti u svrhu zaštite usluga trenutnih poruka poput Whatsappa, ažurirana antidampinška pravila, problem dvostruke kvalitete prehrambenih proizvoda, glifosat i ostalo